ZLOUPOTREBA AMFETAMINA

Šta su amfetamini?

Amfetamini se mogu uzimati oralno, ušmrkavanjem, pušenjem ili injektiranjem. Čak i male doze amfetamina mogu izazvati jak efekat. Konzumiranjem amfetamina oslobađa se visoka razina dopamina u područja mozga koji regulišu užitak.

Kako amfetamini izgledaju?

Znakovi i simptomi

Fizički simptomi

• Pričljivost
• Smanjen apetit
• Suha usta
• Glavobolja
• Mučnina
• Hipertenzija (povišeni krvni pritisak)
• Ubrzani otkucaji srca
• Pothranjenost
• Teško disanje
• Gubitak motoričke koordinacije
• Moždani udar

Psihološki simptomi

 • Euforija ili kratko, ushićeno raspoloženje
 • Blage iluzije
 • Ekstremne promjene raspoloženja
 • Znakovi psihoze (paranoja, taktilne i auditivne halucinacije itd.)
 • Ozbiljni poremećeni uzorci spavanja

Miješanje amfetamina s alkoholom

Kombinacija alkohola s amfetaminom izuzetno je rizična, jer stimulativni efekti amfetamina smanjuju svijest korisnika o intoksikaciji alkoholom, što može dovesti do pretjerane konzumacije alkohola i trovanja alkoholom. Ova kombinacija također povećava broj otkucaja srca i krvni pritisak, a postoje brojni medicinski izvještaji o srčanim udarima koji se javljaju kada se alkohol i amfetamin koriste zajedno.

Ovisnost o amfetaminima

Prema dijagnostičkom i statističkom priručniku o mentalnim poremećajima, neki dijagnostički kriteriji poremećaja upotrebe stimulansa uključuju (ali nisu ograničeni na) slijedeće:

 • Uzimanje više amfetamina nego što je prvobitno bilo namijenjeno (ili se upotrebljavaju duže od namjeravanog)
 • Želja za prestankom korištenja, ali bezuspješno
 • Provodi se puno vremena za pronalazak droge
 • Korištenje amfetamina čak i kad uzrokuje tjelesne ili duševne tegobe ili vodi ka društvenim i međuljudskim problemima
 • Žudnja za amfetaminima kada ih osoba ne upotrebljava
 • Razvijanje tolerancije na amfetamine
 • Osoba doživljava simptome odvikavanja kada ih ne koristi

Oporavak

Kada ovisnik/zavisnik prestane uzimati amfetamine, može doći do simptoma povezanih sa prekidom uzimanja, jer mu se tijelo i um još moraju navići na funkcisanje bez supstance. Neki od simptoma odvikavanja koji se mogu javiti su:

 • Razdražljivost
 • Bol u tijelu i mišićima
 • Depresivno raspoloženje
 • Otežano društveno funkcionisanje
 • Umor
 • Problemi sa spavanjem
 • Žive noćne more
 • Nemir u tijelu ili usporavanje
 • Povećanje apetita
 • Gubitak interesa ili užitka
 • Žudnja za drogom

Akutni početni simptomi koji se javljaju kod prekida uzimanja amfetamina mogu trajati 1-2 dana, nakon čega slijedi razdoblje od nekoliko dana do sedmice tokom koga se mogu javiti promjene raspoloženja, poremećaj spavanja, niske razine energije i žudnja za drogom.

Žudnja koja je jedan od znakova odvikavanja može u nekim slučajevima dovesti do recidiva, čak i kad ne postoji svjesna želja za korištenjem droge. Mozak postaje uslovljen da povezuje ponašanja vezana za korištenje droge u prošlosti, kao i ugodne učinke droge sa emocijama, događajima i mislima koji mogu izazvati žudnju, te potaknuti pojedinca da se vrati u potrebi kako bi ponovo dobio takve osjećaje.

Ulazak u proces oporavka i prestanak uzimanja amfetamina može biti težak i neugodan proces. Traženje profesionalnog tretmana koji nudi detoksikaciju pod stručnim medicinskim nadzorom, može pridonijeti olakšavanju procesa odvikavanja i pomoći da se minimizira rizik od recidiva. Tokom ove faze, za pomoć u rješavanju problematičnih i neugodnih simptoma odvikavanja mogu se koristiti lijekovi, iako nije pronađen niti jedan lijek za potpunu djelotvornost u liječenju simptoma odvikavanja od amfetamina.

Nakon detokskacije započinje formalni tretman, koji može uključivati terapiju i savjetovanje. Poželjno bi bilo započeti sa daljnim procesom oporavka koji uključuje neki vid psihosocijalnog tretmana, koji može biti u više oblika. Kognitivno bihevioralna ili realitetna terapija, pomažu da ovisnik/zavisnik izgradi mehanizme koji bi osigurali da se ne započne ponovo sa konzumiranjem amfetamina ili nekog drugog opijata u budućnosti. Drugi oblici psiho-socijalnog tretmana sadrže motivacione razgovore u smislu uključivanja korisnika u proces rehabilitacije i resocijalizacije.

Mnogo ljudi po završetku detoksikacije ili saznanja da sami ne mogu rjesiti problem odlaze na rehabilitacijske programe na kontinuirano liječenje. Rezidencijalni rehabilitacijski centri sprovode programe koji su bazirani na potrebama pojedinaca kroz oporavak. To omogućava da se vanjske smetnje eliminiraju i oporavak od ovisnosti/zavisnosti bude primarni fokus. Rezidencijalni rehabilitacioni programi liječenja zahtijevaju od vas da živite u njihovim prostorijama za vrijeme trajanja liječenja, zavisno od programa tog centra. Tokom svog boravka, vaši dani će u potpunosti biti fokusirani na vaš oporavak. Tipičan dan može uključivati ​​grupnu terapiju, indvidualnu terapiju, rekreacijske aktivnosti dizajnirane da vam pomognu naučiti kako funkcionisati bez droge, edukativne grupe vezane za ovisnost, treninge za sticanje vještina, tehnike za prevenciju recidiva, te određene vjerske službe.

Izvanbolničko savjetovanje za mentalno zdravlje, drogu i alkohol i grupe samopomoći koje provode organizacije civilnog društva također predstavljaju važnu opciju unutar procesa oporavka ovisnika/zavisnika o metadonu. Redovno sudjelovanje na grupnim sastancima pomaže u osnaživanju kako bi pojedinci održali apstinenciju i imali podršku u resocijalizaciji u društvo.

Resocijalizacija je krucijalni dio dugoročnog oporavka od bilo kakve zloupotrebe droga ili lijekova, pa tako i speeda.

Saznanje da ste ovisni/zavisni o amfetaminima je dovoljna. Nazovite da biste pronašli odgovarajući tretman, nazovite nas! Savjetnici za upravljanje procesom oporavka vas mogu ohrabriti da je moguće prevazići ovisnost/zavisnost. Vrijeme je.