Naziv organizacije:

Udruženje građana za borbu protiv narkomanije “NADA”

Adresa: Bačka Palanka, Šafarikova 96

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Mail: udruzenjenada01@gmail.com

Servis koji se pružaju:

  • edukacija učenika u SŠ kao i oOŠ VII i VIII razred
  • rad sa roditeljima
  • rad sa zavisnicima,
  • slanje u rehabilitacione centre na odvikavanje
  • resocijalizacija povratnika iz rehabilitacionih centara….

Naziv organizacije: CENTAR ZA LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI-METADONSKI CENTAR DOM ZDRAVLJA BAČKA PALANKA

Adresa: KRALJA PETRA I 26/a , 21.400 BAČKA PALANKA

Vrsta organizacije: JAVNA USTANOVA

Kontakt podaci:

Telefon: 021/ 755-03-05

Email:srdjanak@gmail.com

Servisi koji se pružaju:

Prevencija i lečenje bolesti zavisnosti