Naziv organizacije:

Dom zdravlja “Dr. Janoš Hadži”

Servisi koji se pružaju:

zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja; zaštita mentalnog zdravlja – psihijatrija

Adresa: Svetog Stefana broj 1; 243000 Bačka Topola

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +381 (0)24 715 425, faks: +381 (0)24 711 280

Mail: domzdravbt@stcable.rs

Web: www.dzbt.co.rs