Naziv organizacije:

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Adresa: Dvanaest beba bb, 78000 Banja Luka (uprava); Mačvanska 17, 78000 Banja Luka (klinika za psihijatriju)

Vrsta organizacije:  Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)51 342 100

Mail: administracija@kc-bl.com

Web: www.kc-bl.com

Servisi koji se pružaju:

Ambulantno i bolničko liječenje pacijenata u domenu specijalističkih i supspecijalističkih usluga u oblasti bolesti ovisnosti/zavisnosti.