Naziv organizacije:

Opština Bar, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Kancelarija za prevenciju narkomanije

Adresa: Bulevar Revolucije br 1. Bar

Vrsta organizacije: javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon:+382(0)30 311 561

Web: www.bar.me

E-mail: zorica.dukic@bar.me

Servisi koji se pružaju:

kancelarija je tek oformljena i u fazi pripreme za rad.