Naziv organizacije:

Kancelarija za prevenciju narkomanije Berane.

Adresa: IV Crnogorske broj 1

Vrsta organizacije: Opštinska kancelarija za prevenciju narkomanije

Kontakt podaci:

Telefon: 068 041 157 , 068 894 140

Web:

E-mail: opstauprava@berane.co.me

Servisi koji se pružaju:

  • Primarna prevencija narkomanije
  • Edukacija za djecu, mlade i roditelje
  • Distribucija testova na droge roditeljima