Naziv organizacije:

Udruženje roditelja u borbi protiv zloupotrebe droga ” Ruka ruci ” Bihać

 

Adresa: dr. Irfana Ljubijankića 56, Bihać

Vrsta organizacije:  NVO (OCD )

Kontakt podaci: Muharem Lipovača

Telefon: +38761965094

Mail: ur.ruka.ruci@gmail.com

Servisi koji se pružaju:

Edukacija predstavnika opće populacije kroz održavanje orkuglih stolova, radio emisija, stručnih predavanja i samoiskaza ovisnika  s ciljem povećanja senzibiliteta za adekvatno tretiranje problema ovisnosti.

  • Psihološko – terapeutske radionice sa ovisnicima s ciljem suzbijanja samostigmatizacije i povećanja spremnosti za odlazak u terapijsku zajednicu.
  • Organiziranje zajedničkih druženja u  svrhu pružanja socijalne podrške ovisnicima nakon povratka iz terapijske zajednice kao i članovima njihovih porodica.
  • Slanje ovisnika na odvikavanje
  • Resocijalizacija ovisnika nakon povratka iz terapijske zajednice i njihovo kontinuirano praćenje uz stručnu pomoć.