Naziv organizacije:

NVO Udruženje građana„Kokoro“ – Bor

Adresa: Save Kovačevića 15 L1; 19210 Bor

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: + 381 (0)30 24 96 760; +381 (0)30 24 96 761

Mail: kokorom@mts.rs

Web:www.kokoro.org.rs

Servisi koji se pružaju:

 Dnevni boravak za decu i mlade sa poremećajem ponašanja.