Naziv organizacije: 

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade (djeluje u okviru Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva)

Adresa: Mediteranska ulica, Zgrada TQ Plaze (V sprat), 85310 Budva

Vrsta organizacije: Organ lokalne samopurave

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)78 119 688

Mail: mladibudva@budva.me

Servisi koji se pružaju: 

  • prevencija bolesti ovisnosti/zavisnosti
  • podizanje svijesti o zdravim stilovima života i osmišljavanje sadržajno provedenog slobodnog vremena