Naziv organizacije:

Centar za mentalno zdravlje Cazin

Adresa: Indire Pjanić br. 28, 77220 Cazin

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)37 515 – 437 Intervencije

+387 (0)37 515 – 458 Socijalni radnik

+387 (0)37 515 – 459 Psiholog

+387 (0)37 515 – 478 Neuropsihijatar

Mail: cmzcazin@gmail.com

Web:  www.dzcazin.ba, FB grupa: Centar za mentalno zdravlje Cazin

Servisi koji se pružaju:

 • Individualna psihoterapija
 • Grupna psihoterapija
 • Grupe samopomoći
 • Porodično savjetovanje
 • Terenski rad
 • Testiranje na opijate
 • Socijalna podrška
 • Neuropsihijatriski pregledi
 • Supsticiona terapija suboxona
 • Koordinirana briga
 • Upućivanje i priprema za Zavode za bolesti ovisnosti USK i druge Kantone
 • Savjetovanje za odlazak u terapijske zajednice
 • Hospitalne posjete
 • Timska obrada pacijenta
 • Intervencije u krizi
 • Unapređenje zdravlja (pomaganje pacijentu u procesu socijalizacije i resocijalizacije)
 • Uspostavljanje međusektorske saradnje na lokalnom nivou