Naziv organizacije:

Zavod ”DRIN” Fojnica

Adresa: Prve slavne višegradske brigade bb

Vrsta organizacije: javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon038 220 060

Mail: zzjz@bpkg.gov.ba

Servisi koji se pružaju: