Naziv organizacije:

J.U. Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde

Adresa: Prve slavne višegradske brigade bb

Vrsta organizacije: javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon038 220 060

Mail: zzjz@bpkg.gov.ba

Servisi koji se pružaju: