Naziv organizacije:

Centar za mentalno zdravlje

Adresa: Vuka Karadžića 102,  71123 Istočno Sarajevo

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci: 

Telefon:  +387 (0)57 342 509

Servisi koji se pružaju:

Podrška i liječenje ovisnika/zavisnika