Naziv organizacije:

Centar za mentalno zdravlje Ključ

Adresa: Šehićka br.1, 79280 Ključ

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Mail: dzkljuc@bih.net.ba

Servisi koji se pružaju:

  • supstitucionalna terapija održavanja
  • individualni i grupni rad