Naziv organizacije:

Odbor za prevenciju bolesti zavisnosti  i borbu protiv verskih sekti

Adresa: P.Đukića 9-11, 16.000 Leskovac

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +381 (0)60 71 26 956, dr. Biljana Marinković

Mail: biljanaohridskiizvori@gmail.com,

Web: facebook stranica – Odbor  za  prevenciju bolesti zavisnosti i borbu protiv verskih sekti

Servisi koji se pružaju: Realizuju se aktivnosti iz domena primarne  prevencije zloupotrebe  droge:

  • eduakcije za učenike  5-8.razreda osnovne škole
  • kviz o  šttenosti zloupotrebe  droge  za  učenike  5-8.razreda  osnovne  škole
  • likovni konkurs  za  učenike  osnovnih i srednjih škola
  • saradanja sa Gradskim savezom za školski sport

Promotivni matrijal:

  • brošura  za  učenike  5-8.razreda koja se koristi kao priprema za kviz

U toku je izrada  brošure za učenike 1-4.razreda osnovne škole, kao i dopuna  i izmena Vodiča za roditelje.