Naziv organizacije:

JU Centar za socijalni rad Maglaj

Adresa: Srebreničkih žrtava rata bb, Maglaj

Vrsta organizacije: javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: 032 603 527

E-mail: csrmaglaj@bih.net.ba

Servisi koji se pružaju:

  • Usluge socijalne zaštite bez smještaja