Naziv organizacije:

UDRUGA ZA POMOĆ U REHABILITACIJI OVISNIKA MILOSRDNI OTAC

Adresa: Bijakovići,  88266 Međugorje

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)36 651 567

Mail: motac@tel.net.ba

Web: www.milosrdni-otac.com