Naziv organizacije:

KANCELARIJA ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI NIKŠIĆ

Adresa: Ul. Narodnih heroja b.b. 81400 Nikšić

Vrsta ogranizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)40 212 449

Mail: nk-antinarko@t-com.me

Servisi koji se pružaju:

 • Edukacija djece i omladine
 • Savjetodavni rad sa roditeljima.

Naziv organizacije:

NVO Nepsis

Adresa: Trg Šaka Petrovića 1, 81400 Nikšić

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)67 301 236

Mail: nepsis.nepsis@gmail.com

Web: www.nepsis.me

Servisi koji se pružaju: 

 • psihoterapija: individulna, parova i porodična
 • psihoedukativne radionice
 • psihološke konsultacije

Naziv organizacije:

JZU Opšta bolnica Nikšić

Adresa: Ul. Nikca od Rovina bb, 81400 Nikšić

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)40 231 111, +382 (0)40 231 204

 Mail: bolnica-nk@t-com.me

 Web:  www.bolnica-nk.com

Servisi koji se pružaju:

 • Dijagnostika, liječenje i medicinska rehabilitacija. Za vrijeme liječenja građaninu su obezbijeđeni smještaj, hrana i odgovoarajuća njega.
 • Obavlja se specijalistička zdavstvena djelatnost iz oblasti: hirurgije, interne medicine, ginekologije i akušerstva, pedijatrije, psihijatrije.
 • Specijalističko konsultativno i konzilijarno liječenje, urgentna medicinska pomoć, laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika, anesteziologija, patologija, mrtvačnica, snabdijevanje ljekovima I medicinskim sredstvima putem bolničke apoteke, izolacije zaraznih bolesti.

Naziv organizacije:

Sos telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić

Adresa: Vuka Karadžića 97, 81400 Nikšić

Vrsta organizacije:  Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)40 213 086

Mejl:       niksicsos@gmail.com

Web:      www.sosnk.org

Servisi koji se pružaju:

 • besplatna telefonska linija
 • sklonište za žrtve nasilja
 • usluge povjerljivog lica
 • psihološka i pravna pomoć za žene i djecu žrtve nasilja

Naziv organizacije:

Defendologija MNE

Servisi koji se pružaju:

 • Edukacija djece i omladine
 • Savjetodavni rad sa roditeljima
 • Dnevni centar za djecu i porodicu (u sukobu sa zakonom i djecu koja žive ili rade na ulici)
 • Izvršavanje djece u sukobu sa zakonom Vaspitnih naloga Suda.
 • Priprema i publikacija naučno-istraživačkog časopisa „Defendologija MNE”

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.