Naziv organizacije:

Udruženje Putokaz

Adresa: Bul. Dr Zorana Đinđića 48, 21000 Novi Sad

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci: Vladan Radivojević (predsednik organizacije)

Telefon: +381 (0)18 535 000

Mail: info@putokaz.org.rs

Web: www.putokaz.org.rs

Servisi koji se pružaju:  

 • harm reduction (kroz terenski rad)
 • savetovanje u vezi HIV-a i drugih krvno prenosivih infekcija

Naziv organizacije:

VITA – Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

Adresa: Aleksandra Tišme 7, 21000 Novi Sad

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +381 (0)21 63 39 812; +381 (0)21 63 39 814

Mail: bolnica.vita@gmail.com

Web: bolnica-vita.co.rs

Servisi koji se pružaju:

Bolnica „Vita“ je privatna zdravstvena ustanova specijalizovana za lečenje svih oblika bolesti ovisnosti/zavisnosti. Posebno ističemo efikasne terapijske programe namenjene lečenju narkomanije, alkoholizma, patološkog kockanja, ovisnosti/zavisnosti od interneta i odvikavanju od pušenja.

Bolnica nudi različite nivoe lečenja i druge specijalizovane usluge za pacijente sa problemima narkomanije, zloupotrebe lekova, alkoholizma i patološkog kockanja, kao i efikasne metode za one koji žele da se odviknu od pušenja.

Vrste usluga koje pružamo našim korisnicima su:

NARKOMANIJA

 • Bezbolna detoksikacija organizma – u uslovima intezivne nege, dnevne bolnice ili ambulante
 • Produženi bolnički boravak- stabilizacija u kontrolisanim terapijskim uslovima
 • Grupna i individualna psihoterapijska podrška
 • Ambulantni pregledi i konsultacije
 • Antagonist opijata (Nalorex) sa produženim dejstvom
 • Buprenorfin (Subotex) program održavanja stabilnog stanja
 • Porodična terapija
 • Dijagnostika ovisnosti/zavisnosti
 • Urinsko testiranja na prisustvo PAS
 • Besplatno savetovanje i konsultacije

ALKOHOLIZAM

 • Detoksikacija organizma i psihofizička stabilizacija u kontrolisanim stacionarnim uslovima
 • Grupna i individualna psihoterapijska podrška
 • Ambulantni tretman i konsultacije
 • Blokator alkohola (Esperal) sa produženim dejstvom
 • Campral program
 • Porodična terapija
 • Dijagnostika ovisnosti/zavisnosti
 • Testiranje na prisustvo alkohola
 • Besplatno savetovanje i konsultacije

PATOLOŠKO KOCKANJE

 • Stabilizacija pacijenta kroz intezivan psihoterapijski rad u uslovima stacionara ili dnevne bolnice
 • Porodična terapija, učešće saradnika u lečenju
 • Individualni i grupni terapijski rad
 • Dijagnostika ovisnosti/zavisnosti
 • Besplatno savetovanje i konsultacije

ODVIKAVANJE OD PUŠENJA

 • Petodnevni intezivan program odvikavanja od pušenja
 • Savetovalište
 • Ambulantni tretman i konsultacije

Naziv organizacije:

Centar za podršku osetljivim grupama – VITA

Adresa: Aleksandra Tišme 7, 21000 Novi Sad

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +381 (0)21 63 39 111

Mail:centar.vita@gmail.com

Web:http://www.centar-vita.org.rs/

Servisi koji se pružaju:

Savetovalište za mlade i porodicu

Savetovalište je osnovano uz podršku Specijalne bolnice za bolesti ovisnosti/zavisnosti VITA. Cilj Savetovališta je doprinos unapređenju mentalnog zdravlja mladih razvijanjem zdravih stilova života kroz pružanje psihološke, informativne i savetodavne podrške mladim osobama i roditeljima.

U okviru Savetovališta psiholozi, lekari i specijalni pedagozi direktno licem u lice, putem telefona i elektronskim putem pružaju usluge informisanja mladih i roditelja o razvojnim i psihološkim problemima mladih, o PAS i posledicama zloupotrebe PAS. Pružaju usluge savetovanja mladima i roditeljima kako da reše ili ublaže psihološke i razvojne probleme mladih i kako da preveniraju bolesti zavisnosti. Također, stručnjaci pružaju i stručnu psihološku i emotivnu podršku mladima i roditeljima i edukaciju za unapređenje veština komunikacije između roditelja i mladih.

Naziv organizacije:

Udruženje “Prevent”

Adresa: Jovana Subotića 19, 21000 Novi Sad

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +381 (0)21 64 27 077

Mail: office@prevent.org.rs

Web:http://prevent.org.rs/

Servisi koji se pružaju:

Program smanjenja štetnosti i program prevencije

Naziv organizacije: 

CENTAR DUGA

Adresa: Bulevar Evrope 32, 21000 NOVI SAD

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefoni: +381 (0)21 466 520;  +381 (0)69 670 512

 Mail:  centardugans@gmail.com

Web: http://rehabcentarduga.com/

Servisi koji se pružaju:

 • Besplatna  rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika/zavisnika od droge, alkohola, kocke i dr.
 • Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih susptanci- kroz neposredne kontakte sa roditeljima i  ovisnicima/zavisnicima;  e-mail savetovanje; otvorena telefonska linija za davanje informacija o drogama, njihovoj zloupotrebi i lečenju.