Naziv organizacije:

Dom zdravlja Odžak, Centar za mentalno zdravlje

Adresa: Titova br. 37, 76290 Odžak

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Telefon: +387 (0)31 763 103

Mail:  cmz.odzak@gmail.com

Servisi koji se pružaju:

U CMZ Odžak pružamo usluge izdavanja zamjenske terapije, individualne i grupne psihoterapije