Naziv organizacije:

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, JZU Dom zdravlja “Pale”

Adresa: Milana Simovića 16, Pale, 71420

Vrsta organizacije: Javna zdravstvena ustanova

javna ustanova ili organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: 057/ 490 – 302

Mail: cmzpale@yahoo.com

Web: http://www.domzdravljapale.org/

Servisi koji se pružaju:

 

  • Dijagnostika
  • Terapija lijekovima
  • Savjetovanje
  • Psihoterapija
  • Rad sa porodicom
  • Savjetovanje djece, adolescenata i njihovih roditelja tj. zakonskih staratelja
  • Grupna terapije
  • Ljekarska uvjerenja (za vozačke dozvole, posao, vrtić, obdanište, fakultet)