Naziv organizacije:

 Kancelarija za prevenciju narkomanije Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48, 84210, Pljevlja

Vrsta organizacije: Opštinska kancelarija za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti

Kontakt podaci:

Telefon: 068 790 480 (Milica Sekulić – specijalni pedagog)

Web:

E-mail: milica.sekulic@pljevlja.co.me

Servisi koji se pružaju:

  • Informisanje javnosti o štetnom uticaju PAS po zdravlje građana;
  • Promovisanje zdravih stilova življenja;
  • Kontinuirane edukativne aktivnosti na prevenciji narkomnije i bolesti zavisnosti;
  • Podrška porodicama u cilju lakšeg prepoznavanjai rješavanja problema izazvanih upotrebom PAS;
  • Priprema i štampa propagandnog materijala;
  • Organizacija seminara, tribina, okruglih stolova;
  • Uspostavljanje saradnje sa svim relevantnim subjektima koji se bave ovom problematikom;
  • Rad na umrežavanju sa organizacijama i institucijama koje se bave prevencijom narkomanije u Crnoj Gori i regionu;
  • Ostale preventivne aktivnosti iz oblasti koje su usko vezane sa problematikom narkomanije i bolesti zavisnosti.