Naziv organizacije:

Omladina JAZAS-a Požarevac

Adresa: Bože Dimitrijevića 53, 12000 Požarevac

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci: Borisav Ilić

Telefon: +381 (0)63 418 312

Mail: office@jazaspozarevac.org

Web: jazaspozarevac.org

Servisi koji se pružaju:

Prevencija kroz vršnjačku edukaciju