Preporod na TV777

Autor: Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda Intenzivna promocija oporavka u Crnoj Gori se nastavlja. Još jedna od televizija sa nacionalnom pokrivenošću, TV777, je ugostila predstavnika Preporoda, Jovana Bulajića, gdje se [...]

Autor: Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda

Intenzivna promocija oporavka u Crnoj Gori se nastavlja. Još jedna od televizija sa nacionalnom pokrivenošću, TV777, je ugostila predstavnika Preporoda, Jovana Bulajića, gdje se govorilo o projektu ”Biram oporavak”, te aktuelnoj situaciji o problematici borbe protiv bolesti zavisnosti u CG. Posebno je akcentovan oporavak kao rješenje problema bolesti zavisnosti, njegove komparativne prednosti u odnosu na alternativna, a aktuelna rješenja tretmana.

Povezani članci

Najnoviji članci
Arhiva