Preporod o zamjenskoj terapiji za nedjeljnik Monitor

U članku pod nazivom: Drogom protiv droge – Zavisnost na recept, koji je izašao 10.11.2017. u nedjeljniku Monitor, sa stručnog aspekta, govorili su doktorka neuropsihijatrije koja je ostala anonimna, narkolog [...]

U članku pod nazivom: Drogom protiv droge – Zavisnost na recept, koji je izašao 10.11.2017. u nedjeljniku Monitor, sa stručnog aspekta, govorili su doktorka neuropsihijatrije koja je ostala anonimna, narkolog dr Ljubinko Kaluđerović, Jovan Bulajić – Izvršni direktor Preporoda.

Prostor u tekstu ostavljen je i za mladića koji je u procesu rehabilitacije, a koji je imao dodira i sa zamjenskom terapijom.

 

U cjelosti prenosimo odjeljak koji se tiče Jovana Bulajića.

 

Jovan Bulajić, Izvršni direktor NVO Preporod iz Nikšića, koji se godinama bavi podrškom u liječenju bolesti zavisnosti, pita se u izjavi za Monitor, postoji li podatak o tome koliko ljudi je ”dobro” poslije primjene samo zamjenske terapije. ”Ja mislim da je taj broj zanemarljiv”, ocjenjuje.

”Mislim da je odnos države i državnih politika prema vrstama i dometima različitih pristupa tretiranju bolesti zavisnosti vrlo problematičan.

Primarno se pažnja posvećuje i najviše novca ulaže u primjenu zamjenske terapije na uštrb programa kojima je domet potpuno oporavak. Programi smanjenja štete imaju za cilj da saniraju socijalne devijacije i neke zdravstvene, ali ne i zavisnost samu po sebi”, kaže Bulajić.

Još jedna u nizu nelogičnosti na koju ukazuje naš sagovornik je da su različita viđenja ljekara o dužini primjene zamjenske terapije: ”To zbunjuje ljude. Kada daš zavisniku supstancu sa efektima vrlo sličnim heroinu, na liječenje zavisnosti to ne može imati nikakav uticaj”.

Bulajiću nije jasno koji je motiv jednog ljekara da čovjeku da nešto od čega će ostati u zavisnosti. ”Usljed neadekvatne primjene ili zloupotrebe buprenorfina u Crnoj Gori imamo generaciju zavisnika od zamjenske terapije. ne od ilegalnih droga, već od legalne. Kako se onda to tretira? Ima ljudi koji nikada nijesu probali heroin, prva supstanca koju su zloupotrebljavali i od koje su postali zavisni bio je buprenorfin ili metadon”, kaže Bulajić. I pita se kako onda to tretirati – terapijom protiv zamjenske terapije?

Ukazivati na loš način primjene zamjenske terapije ne znači biti protiv nje. Ukoliko bi se primjenjivala sa neophodnim pratećim programima podrške zavisnicima, njeni bi pozitivni efekti bili veći, kaže Jovan Bulajić. ”Kad kažem podrške, mislim na motivaciju zavisnika, na psiho-socijalni tretman, program za pripreme za rehabilitaciju i naravno razvijene programe resocijalizacije i prihvata. Bez svega toga, dometi supstitucione terapije su, kao sad kod nas, vrlo upitni”.

Država je stvorila javnu ustanovu za liječenje korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori kojoj je cilj potpuni oporavak zavisnika, ali, prema informacijama iz više Monitorovih izvora, tamo je sve manje zavisnika zato što im je jednostavnije da koriste supstitucionu terapiju.

Primjenom supstituta država, smatraju upućeni, abolira svoje neuspjehe.

zavisnici ostaju zavisnici, ali se smanjuje kriminalitet u vezi sa nabavkom droge i opasnost od infekcije HIV-om, hepatitisom B i C i drugim krvlju prenosivim bolestima.

”Trenutno je sve dovedeno u zdravije tokove, ne možeš, kao prije nekog vremena, da pošalješ tri druga da kažu da su zavisnici i uzmeš buprenorfin, ali i dalje te supstance ima na crnom tržištu”, objašnjava Bulajić i primjećuje da se ne zna kad će i ko će početi da snosi i koju vrstu odgovornosti za dozvoljavanje pogrešne primjene lijeka.

 

 

Povezani članci

Najnoviji članci
Arhiva