Preporod u gostima Kancelariji za primarnu prevenciju Nikšić

Autor vijesti: Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda Iako je riječ o instituciji koja se bazično bavi primarnom prevencijom, može se reći da je nikšićka kancelarija jedan od relevantnijih aktera na [...]

Autor vijesti: Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda

Iako je riječ o instituciji koja se bazično bavi primarnom prevencijom, može se reći da je nikšićka kancelarija jedan od relevantnijih aktera na polju borbe protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, na teritoriji Opštine Nikšić.

Tokom ove radne posjete, Preporod je predstavio projekat ”Biram Oporavak”, sa posebnim akcentom na komponentu povezivanja svih organizacija koje u svom radu dijele navedenu problematiku. Takođe, govorilo se o samom konceptu oporavka, njegovom trenutnom statusu među ciljevima tretiranja bolesti zavisnosti, ali i o putevima pomoću kojih je moguće oporavak pozicionirati kao prioritet u tretmanu bolesti zavisnosti. Saradnja ovakvog tipa je vrlo značajna za funkcionisanje Preporoda, jer se lokalne kancelarije za primarnu prevenciju susreću itekako i sa razvijenim oblicima zavinosti, pa je Preporod idealna adresa za saradnju po tom osnovu. Takođe, u toku je i izrada ”Youth policy”, gdje će posebnu pažnju u planiranju projektnih aktivnosti zauzeti potrebe mladih zavisnika.

Povezani članci

Najnoviji članci
Arhiva