Preporod u posjeti opštinama Kolašin i Mojkovac

Autor vijesti: Nikola Mijušković, psiholog u Preporodu   „U sklopu projekta ”Biram oporavak”, Preporod je nastavio sa sastancima sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija širom Crne Gore. Naime, 17.11.2017., Izvršni [...]

Autor vijesti: Nikola Mijušković, psiholog u Preporodu

 

„U sklopu projekta ”Biram oporavak”, Preporod je nastavio sa sastancima sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija širom Crne Gore. Naime, 17.11.2017., Izvršni direktor Preporoda, Jovan Bulajić se sastao sa predstavnicama Opština Kolašin i Mojkovac. Unutar posjete Kolašinu, obavljen je sastanak sa Anom Vuković, Savjetnicom za društvena pitanja i Katarinom Puletić, Savjetnicom za podršku ranjivim grupama. Sa druge strane, u posjeti Mojkovcu, sagovornica Preporoda je bila Milica Ristić, samostalna savjetnica u Opštini Mojkovac, nadležna za pitanja mladih.

Na sastancima, Preporod se upoznao sa radom nadležnih sekretarijata u pomenutim opštinama, kao i sa intenzitetom zastupljenosti bolesti zavisnosti u tom području. Predstavljen je i projekat ”Biram oporavak”, a prilika je iskorišćena i da se razgovara o dometima različitih tretmana bolesti zavisnosti, sa akcentovanjem oporavka kao optimalnog metodološkog pristupa. Dogovorena je i saradnja u daljem radu, razmjena informacija i iskustava, a prvi korak u zajedničkoj saradnji će biti Multisektorski sastanak koji će organizovati Preporod na sjeveru Crne Gore, krajem novembra, 2017. godine.“

 

Povezani članci

Najnoviji članci
Arhiva