Preporod ugostio predstavnice SOS Nikšić

Autor vijesti: Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda U sklopu projekta ”Biraj Oporavak”, a unutar kampanje povezivanja sa relevantnim akterima čiji opis djelatnosti seže i u bolesti zavisnosti, Preporod je 26.09., [...]

Autor vijesti: Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda

U sklopu projekta ”Biraj Oporavak”, a unutar kampanje povezivanja sa relevantnim akterima čiji opis djelatnosti seže i u bolesti zavisnosti, Preporod je 26.09., u svojim prostorijama ugostio predstavnice SOS Nikšić, jedne od najrelevantnijih organizacija u Crnoj Gori, koja se bavi ženskom populacijom. Obzirom da su važan dio našeg projekta prava žena zavisnica i rad na njihovoj destigmatizaciji, ovaj sastanak je bio idealna prilika da razmijenimo iskustva i definišemo korake u daljoj saradnji. Predstavnice SOS Nikšić, su upoznate da je u toku izrada strategije koja će se specifično baviti zavisnošću među ženskom populacijom, čime se stvara prostor za intenziviranjem saradnje u neposrednoj budućnosti.

Povezani članci

Najnoviji članci
Arhiva