Naziv organizacije:

DZ “Dr Ljubomir Ćeranić”

Adresa: Glasinačaka 15, 71350 Sokolac

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon:+387 (0)57 448 399

Mail: mentalnoz@yahoo.com; rsamardija@ymail.com

Servisi koji se pružaju:

Vještačenje, dijagnosika, liječenje, analize, hitne intervencije, usluge bolničke apoteke, forenzičko-psihijatrijske ekspertize i izvršenje mjere obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanje u ustanovi.

Naziv organizacije:

JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac

Adresa: Podromanija bb.

Vrsta organizacije: Javna zdravstvena ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: 057-400-040

Mail: forenpsi@teol.net

Web: www.zzfps.ba

Servisi koji se pružaju:

  • program opioidno supstitucijske terapije
  • savjetovanje
  • psihosocijalni tretman korisnicima i članovima porodice