Naziv organizacije:

DZ “Dr Ljubomir Ćeranić”

Adresa: Glasinačaka 15, 71350 Sokolac

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon:+387 (0)57 448 399

Mail: mentalnoz@yahoo.com; rsamardija@ymail.com

Servisi koji se pružaju:

  • program opioidno supstitucijske terapije
  • savjetovanje
  • psihosocijalni tretman korisnicima i članovima porodice