Naziv organizacije:

Zavod za javno zdravlje Subotica

Adresa: Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +381 (0)24 571 300; Centar za promociju zdravlja ZJZS: +381 (0)24 601 069

Mail: promocija@zjzs.org.rsinfo@zjzs.org.rs

Web: www.zjzs.org.rs

Servisi koji se pružaju:

Sprovođenje nacionalnog Programa prevencije upotreba droga u osnovnim (7. razredi) i srednjim školama (3. razredi) i obeležavanje datuma iz Kalendara zdravlja- Svetski dan borbe protiv krijumčarenja i korišćenja droga. Organizuju se interaktivna predavanja, radionice i tribine (uključuju se učenici, prosvetni radnici i roditelji).

Ostvarujemo kvalitetnu, kontinuiranu saradnju sa lokalnim medijima već dugi niz godina, kao i sa drugim relevantnim delovima lokalne zajednice.