Naziv organizacije:  

Opština Tivat-Sekretarijat za mlade, sport I socijalna pitanja Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti

Adresa: Trg Magnolija br. 1,  85320 Tivat

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon/fax: +382 (0)32 661 319

Mail:  info.prevencija@opstinativat.com

Web:  www.opstinativat.com

Servisi koji se pružaju: 

  • prevencija bolesti zavisnosti
  • podizanje svijesti o zdravim stilovima života i osmišljavanje sadržajno provedenog slobodnog vremena