Naziv organizacije:

Udruženje dijabetičara ,,Novi Život ,,

Adresa: Ul.Bana Kulina 40 Tomislavgrad

Vrsta organizacije: javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon034/353-006   063/ 158-142

Maildjulakozaric@gmail.com

Servisi koji se pružaju: