Naziv organizacije:

Centar za edukaciju mladih

Adresa: Bosanska 131, Travnik

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: 030 511 565

Web:  www.cem.ba

E-mail:  cem@bih.net.ba

Servisi koji se pružaju:

  • Omladinski rad u zajednici
  • Edukacija ( formalna i neformalna)
  • Zapošljavanje mladih
  • Zagovaranje za odgovarajuće politike koje se tiču prije svega djece i mladih