Naziv organizacije:

DOM zdravlja Trebinje

Adresa: dr Levija 2, 89000 Trebinje

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)59 240 677

Mail:  babicbiljana@hotmail.com; dztv@teol.net