Udruženje Izlazak je hrišćansko dobrotvorno udruženje koje je osnovano radi pružanja pomoći u prevenciji, resocijalizaciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih i halucinogenih sredstava i promoviše zaštitu ljudskog zdravlja i unapređenje zdravog življenja. Udruženje je registrovano 2009 godine na inicijativu grupe oporavljenih zavisnika koji su imali želju da lično iskustvo i pomoć koju su primili besplatno prenesu dalje onima koji su zbog specifičnosti ovog problema diskriminisani i napušteni.

Misija

Misija Udruženja Izlazak je da kroz programe osnaživanja i podrške zavisnicima, oporavljenim zavisnicima, njihovim porodicama i beskućnicima pruži pomoć u socijalnom prilagođavanju.

Vizija

Vizija Udruženja Izlazak je da se svim zavisnicima omoguće uslovi da ostvare pravo na život bez droge.

Ciljevi udruženja Izlazak su:

prevencija, resocijalizacija i rehabilitacija zavisnika od opojnih i halucinogenih sredstava,

-razvijanje svih oblika zdravstvene i socijalne kulture,

-podsticanje i podrška razvoju i unapređenju naučnih i drugih programa koji imaju za cilj suzbijanje zavisnosti od opojnih i halucinogenih sredstava i njihovih posledica,

-pružanje psihosocijalne pomoći licima lečenim od zavisnosti od opojnih i halucinogenih sredstava u socijalnom prilagođavanju

Aktivnosti

  • pružanje psihosocijalne pomoći osobama lečenim od zavisnosti bez obzira na njihov socijalni status, nacionalnu, rasnu i versku pripadnost,

  • pružanje vaspitne i psihološke pomoći lečenim i ugroženim korisnicima,

  • organizovanje stručnih savetovanja, predavanja, tribine, naučne skupove, izdaje publikacije na temu prevencije i otklanjanja posledica kod lečenih zavisnika,

  • provođenje propagandno informativne aktivnosti i izdavanje publikacija u svrhu prevencije i zaštite zdravlja uopšte,

  • učestvovanje u međunarodnoj saradnji i razmeni s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama koje se bave zdravstveno-socijalnom zaštitom i prevencijom zavisnosti od opojnih i halucinogenih sredstava;

„Izlazak“ je član EURAD-a (Europe Against Drugs), WFAD ( World Federation Against Drugs) i suosnivač RUN-a (Recovered Users Network)

Već osam godina, „Izlazak“ pruža pomoć u resocijalizaciji bivšim zavisnicima (do sada 70 bivših zavisnika) kroz njihovo radno osposobljavanje i zapošljavanje, samostalno i u saradnji sa širokom mrežom organiizacija, institucija i kompanija, na lokalu i u regionu.

Posebno kvalitetnu saradnju “Izlazak” ima sa KoRSP (nacionalnom Koalicijom za razvoj socijalnog preduzetništva).

„Izlazak“ broji oko 20 aktivnih članova – bivših zavisnika, koji učestvuju u svim programima koje udruženje sprovodi. Iza nas su obavljeni razgovori sa preko 400 aktivnih zavisnika i njihovim porodicama. Ono na čemu insistiramo je to, da je narkomanija izlečiva bolest i da svako treba da dobije šansu za kvalitetno i sveobuhvatno lečenje. Imamo saradnju sa nekim terapeutskim zajednicama, sa državnom ustanovom za lečenje narkomanije, sa par privatnih ordinacija, kao i sa grupom Anonimnih Narkomana, i na taj način se trudimo da zavisnicima damo što širu mogućnost za izbor lečenja.
Do sada je kroz našu organizaciju prošlo 70momaka i devojaka koji su završili neki od programa lečenja ili izašli iz zatvora, sa kojima već 8godina održavamo sastanke jedanput nedeljno na kojima kroz razgovor i lični primer pokušavamo da im pomognemo da se što bolje uključe u “normalan” život. Pomažemo im da završe srednju školu, ukoliko nisu završili, da se upišu na fakultet, završe kurseve kompjutera i učenja engleskog, krenu sa terapijom lečenja hepatitisa C, nađu posao, što je ujedno i jedan od najvećih problema za bivše zavisnike. U saradnji sa organizacijom HHU Hleb života, razvili smo program praktične resocijalizacije u kome je trenutno zaposleno dvadeset bvših zavisnika.

U oktobru 2014.godine pokrenuli smo projekat sa beskućnicima u toku koga smo podelili 10.000 obroka i ugostili blizu 200 beskućnika u našim prostorijama.
Takođe, u 2014-te godine smo registrovali privrednu delatnost usluge preseljenja, selidbi i transporta, 2015 godine smo otvorili prodavnicu polovnog nameštaja, kao oblik socijalnog preduzetništva, a sve u svrhu obezbeđivanja poslova bivšim zavisnicima koji spadaju u slabozapošljivu kategoriju.

IZLAZAK- Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava

Simina8,11000Beograd.
Mob:+38163 622 933
Tel:00381113392412
web:www.organizacijaizlazak.org
email: izlazak.beograd@hotmail.com