Naziv organizacije:

Opstina Ulcinj – Sekretariat za upravu i drustvene djelatnosti, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti

Adresa: Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb

Vrsta organizacije: Javna Ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)69814943, Blerim Gjeloshi

Web: www.opstinaulcinj.com

E-mail: info.prevention@ul-gov.me

Servisi koji se pružaju:

 

  • Prevencija bolestizavisnosti
  • Podizanje svijesti o zdravim stilovima života i osmišljavanje sadržajno provedenog slobodnog vremena
  • Savjetodavni rad sa roditeljima i omladina
  • Saradnja sa drugim institucijama i NVO.

 

Službi  se mogu obratiti u slučaju potrebe za pomoći, informacija i saveta o prevenciji narkomanije i bolesti zavisnosti, koji će biti dostupne  građanima, roditeljima, nastavnicima, mladim ljudima, stručnjacima, predstavnika nevladinih organizacija i sl.

 

 

Službi  se mogu obratiti u slučaju potrebe za pomoći, informacija i saveta o prevenciji narkomanije i bolesti zavisnosti, koji će biti dostupne  građanima, roditeljima, nastavnicima, mladim ljudima, stručnjacima, predstavnika nevladinih organizacija i sl.