Naziv organizacije:

JU Centar za socijalni rad Vareš

Adresa: Zvijezda bb, Vareš

Vrsta organizacije: javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon:032 849 480

E-mail:  zastita@bih.net.ba

Servisi koji se pružaju:

  • Omladinski rad u zajednici
  • Edukacija ( formalna i neformalna)
  • Zapošljavanje mladih
  • Zagovaranje za odgovarajuće politike koje se tiču prije svega djece i mladih