Naziv organizacije: 

Timočki Omladinski Centar

Adresa: Zorana Radmilovića 5a, 19000 Zaječar

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci: 

Telefon: +381 (0)19 441 091

Mail: office@toc.rs

Web: web.toc.rs

Servisi koji se pružaju:

  • prevencija
  • vršnjačka edukacija
  • harm reduction