Naziv organizacije:

ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Adresa: Aska Borića 28, 72000 Zenica

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)32 244 544; +387 (0)32 201 320; +387 (0)32 201 31

Mail: zdkovisnosti@bih.net.ba

Web: www.zedo-ovisnost.ba

Servisi koji se pružaju:

  • Stacionarni i ambulantni tretman ovisnika/zavisnika
  • Ambulantni tretman ovisnika/zavisnika na području svih Općina Zeničko-dobojskog kantona
  • Zamjensku, metadonsku i suboksonsku terapiju
  • Prevenciju bolesti ovisnosti/zavisnosti
  • Rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika/zavisnika
  • Psihosocijalnu podršku ovisnicima/zavisnicima i porodicama
  • Druge usluge u okviru tretmana ovisnika/zavisnika