oporavku

Svako iskustvo je važno!

Prva faza istraživanja “ŽIVOT U OPORAVKU” (Life in Recovery- LiR) je završena.

Rezutlati istraživanja, kao i informacije o početku naredne faze biće blagovremeno objavljeni.

Hvala svima koji su dali svoj doprinos i podijelili svoju priču o oporavku.

“ŽIVOT U OPORAVKU” (Life in Recovery – LiR) je najveće istraživanje o iskustvima oporavka od ovisnosti o drogama u Europi, kojim se žele jasno istražiti i pokazati promjene koje su se desile kod osoba koje su u oporavku – koliko je život osoba u procesu oporavka drugačiji od onog koji su imali tokom aktivne zloupotrebe droga.

Proces oporavka od ovisnosti o drogama je put na kojem se dešavaju promjene u životima ljudi koji zloupotrebljavaju droge. Puno ljudi koji su krenuli tim putem i servisi koji su im taj proces omogućili potvrđuju tu realnost. Kroz proces oporavka životi mnogih bivaju spašeni.  Akademska zajednica na čelu sa stručni timom Sheffield Hallam Univerziteta (Velika Britanija) u partnerstvu sa Istraživačkim Institutima u Gentu (Belgija) i Rotterdamu (Holandija) je prepoznala indikatore promjena koje se dešavaju u tom procesu i odlučila pokrenuti još jedno u nizu istraživanja o rezultatima koje proces oporavka donosi.

Partnerstvo!

Zahvaljujući suradnji i partnerstvu sa Mrežom Oporavljenih Ovisnika (RUN – Recovered Users Network), upitnik je dostupan i u drugim zemljama Europske Unije, kao i u zemljama regije. Organizacije civilnog drustva Proslavi Oporavak (BiH), Izlazak (Srbija), Preporod (Crna Gora) i Stijena (Hrvatska) su članovi RUN-a i nosioci istraživanja za zemlje iz kojih dolaze.

Informacije?

Ako imate bilo kakva pitanja, molim kontaktirajte nas na run@eurad.net