Zloupotreba Metadona

Da li je metadon štetan?

Tretman zloupotrebe opijata često zahtijeva drugi opijat kao mjeru podrške kada pacijent prestane uzimati supstancu o kojoj je ovisan. Metadon je lijek sa produženim djelovanjem, te se koristi u cilju smanjenja intenzivnog nagona za nastavkom traženja i zloupotrebe ilegalnih opijata kao što je heroin.

Metadon je lijek koji se dobiva na recept, a propisuje ga stručno medicinsko osoblje. Zloupotreba metadona je jako rasprostranjena i sa sobom nosi određene rizike. Iako metadon ne proizvodi opijenost na isti način kao heroin, može se zloupotrebljavati da izazove iste efekte kao i većina opijata: sedaciju/smirenost, opuštanje i smanjenje tjeskobe.

Metadon ima potencijal da bude štetan i zloupotrebljen, jer u svojoj biti on samo spriječava pojavljivanje apstinencijske krize. Simptomi ovisnosti koji su i psiho-fizičke prirode, ovim putem ne mogu biti u adekvatnoj mjeri tretirani. S druge strane, metadon kao jedan od primarnih odgovora na opijatsku ovisnost pomaže ljudima u stabilizaciji njihove ovisnosti/zavisnosti gdje je ciljna grupa manje izložena overdose-u, zarazi sa krvlju prenosivih bolesti (HIV, HEP C).

Metadon nije isto što i mephedron ili meth, koji pripadaju drogama iz klase stimulansa.

Kratkotrajni efekti metadona

Kratkotrajni efekti metadona mogu uključivati ​​slijedeće:

 • Osjećaj euforije
 • Sedacija/Smirenost
 • Pospanost
 • Opuštenost

Efekti metadona su slični efektima heroina, ali manje intenzivni i dugotrajniji (učinci mogu trajati do 24 sata, a efekti heroina traju oko 2-3 sata).

Nuspojave

Efekat metadona usporava reakcije, što čini da osoba izgleda više letargično i a njeni pokreti su više usporeni. 

Također, može doći i do naglih promjena raspoloženja, osobito kada je u tijelu razina metadona niska. To može uključivati razne simptome od depresije do manije, uključujući i sva stanja između, što stvarno može staviti pritisak na zdravlje i odnose sa ljudima.

Drugi nuspojave uključuju:

 • Utačkane zjenice oka
 • Respiratorna depresija
 • Mučnina

Simptomi predoziranja uključuju:

 • Otežano disanje /plitko disanje
 • Hipotenzija (niski krvni tlak)
 • Trzanje mišića
 • Mučnina i povraćanje
 • Cijanoza (plavkasti nokti i usne)
 • Koma

Posebna opasnost od predoziranja može nastupiti uslijed konzumiranja metadona i drugih opijata, lijekova i alkohola.

Nemojte čekati ako vidite znakove predoziranja metadonom. Odmah zatražite pomoć!

Dugotrajni efekti metadona

Ovisnost o metadonu

Mnogo ljudi umire zbog zloupotrebe ovog lijeka svake godine, a to se često događa kada se on pomiješa s drugim supstancama, uključujući alkohol i benzodiazepine.

Osim toga, dugotrajne posljedice zloupotrebe metadona su gotovo jednako loše kao i one od heroina. Metadon uzrokuje i oštećenje moći rasuđivanja, a takođe može dovesti do srčanih problema, baš kao i drugi opijati. 

Metadon sam po sebi, zbog toga što su efekti tako slični heroinu, izaziva ovisnost, iako se koristi kao najveći odgovor u tretiranju ovisnosti o heroinu. Zloupotreba metadona i uzimanje u većim i nepropisnim količinama također izaziva ovisnost.

Oporavak

Prekid uzimanja metadona je proces koji se obično odvija u tri stadija. Obično osobe počinju s visokom dozom koja se postepeno smanjuje po 5 mg. To osigurava spor, ali olakšavajući proces prekida uzimanja metadona. U svakom slučaju doći će do negativnih posljedica uzrokovanih prekidom uzimanja metadona, ali to neće biti tako neugodno, kao što bi bilo da se terapija naglo prekine.

Kako se doze smanjuju, započinje se sa vidom psihosocijalnog tretmana, koji može biti u više oblika. Kognitivno bihevioralna ili realitetna terapija, pomažu da ovisnik/zavisnik izgradi mehanizme koji bi osigurali da se ne započne ponovo sa zloupotrebom metadona ili nekog drugog opijata u budućnosti. Drugi oblici psiho-socijalnog tretmana sadrže motivacione razgovore u smislu uključivanja korisnika u proces rehabilitacije i resocijalizacije.

Mnogo ljudi po završetku supstitucijske terapije poput metadona odlazi na rehabiliacijske programe na kontinuirano liječenje. Rezidencijalni rehabilitacijski centri sprovode programe koji su bazirani na potrebama pojedinaca kroz oporavak. To omogućava da se vanjske smetnje eliminiraju i oporavak od ovisnosti/zavisnosti bude primarni fokus. Rezidencijalni rehabilitacioni programi liječenja zahtijevaju od vas da živite u njihovim prostorijama za vrijeme trajanja liječenja, zavisno od programa tog centra. Tokom svog boravka, vaši dani će u potpunosti biti fokusirani na vaš oporavak. Tipičan dan može uključivati ​​grupnu terapiju, indvidualnu terapiju, rekreacijske aktivnosti dizajnirane da vam pomognu naučiti kako funkcionisati bez droge, edukativne grupe vezane za ovisnost, treninge za sticanje vještina, tehnike za prevenciju recidiva, te određene vjerske službe.

Izvanbolničko savjetovanje za mentalno zdravlje, drogu i alkohol i grupe samopomoći koje provode organizacije civilnog društva također predstavljaju važnu opciju unutar procesa oporavka ovisnika/zavisnika o metadonu. Redovno sudjelovanje na grupnim sastancima pomaže u osnaživanju kako bi pojedinciodržali apstinenciju i imali podršku u resocijalizaciji u društvo.

Resocijalizacija je krucijalni dio dugoročnog oporavka od bilo kakve zloupotrebe droga ili lijekova, pa tako i metadona.

Da biste pronašli odgovarajući tretman, nazovite nas! Savjetnici za upravljanje procesom oporavka vas mogu ohrabriti da je moguće prevazići ovisnost. Oni vam mogu ponuditi podršku i smjernice u pronalaženju pravog programa za vas. Vrijeme je.