ŠTA MORAMO ZNATI O COVID-19?

Ako uzimaš metadon ili buprenorfin, pitaj svog doktora da poneseš svoj lijek kući za duži vremenski period kako se ne bi izlagao riziku ponovnog izlaženja iz kuće. Isplaniraj kako da ne zloupotrijebiš te lijekove. Razmisli o reduciranju doze i posavjetuj se s doktorom. Izolacija je idealna prilika za to.
COVID-19 i supstitucija!
Ljudi koji koriste droge mogu biti teže pogođeni ukoliko se zaraze virusom. Zbog stalnih zdravstvenih problema oni pripadaju skupini koja poput starijih može imati fatalne posljedice od zaraze. Isto tako stigma, socijalna marginalizacija i veća ekonomska i društvena ranjivost, uključujući nedostatak pristupa zbrinjavanju i zdravstvenoj zaštiti mogu biti barijera u pružanju pravovremene pomoći ljudima koji koriste droge, a zaraženi su virusom.
COVID-19 i ovisnici!
Za mnoge ljude infekcija Covid- om 19 može biti blaga i oni se mogu u potpunosti oporaviti sa blažom intervencijom. Međutim, mnogo ozbiljnija može biti za ljude sa hroničnim oboljenima ili za ljude sa oslabljenim imunološkim sistemom.
Da li je COVID-19 smrtonosan?
Glavni simptomi se manifestuju kao gripa ili zaista jaka prehlada. Izražavaju se kao povišena temperatura, groznica, suhi kašalj te otežano disanje.
Simptomi COVID-a 19?
Ljudi mogu dobiti Covid-19 od drugih lica koja imaju virus. Virus se može prenijeti sa osobe na osobu preko kapljica iz nosa ili usta koje se šire kada osoba koja ima Covid 19 kašlje ili izdiše zrak. Virus ostaje dugo i na metalnim površinama te se i na taj način može prenijeti.
Širenje Covid-a 19?
Ostanite informirani i nakon ove epidemije. Nazovite 0800 – 28 000 za bilo kakvu vrstu podrške vezanu za problematiku ovisnosti o drogama.
Izlaz postoji!
Ne prekidaj odnose sa svojim grupama podrške, mentorima i osobama koje ti pomažu u fazama oporavka. Provjeri njihovu online dostupnost. Nazovi ih i razgovaraj. Drži se vrijednosti i principa svog oporavka. Prošao si i teže faze, sjeti se.
COVID-19 i podrška!
Tvoj oporavak kroz ovu situaciju treba i dalje napredovati. Idetificiraj nove hobije, radi stvari za koje nisi imao vremena, pročitaj knjigu, dobij novu inspiraciju i nadu. Ti si svoju pobjedu već izvojevao, ova situacija te samo moze ojačati.
COVID-19 i proces oporavka!
Imate ovisnika u kuci. Pokažite razumijevanje za ovu situaciju, pronađite zajedničke teme i popravite odnose. Razgovarajte o budućnosti bez droge. Odluke za započeti proces oporavka se donose i u ovakvim teškim vremenima.
COVID-19 i izolacija!

VI POZIVATE, A MI...

> Garantiramo anonimnost pri svakom pozivu

> Dajemo informacije o štetnostima zloupotrebe droga i mogućnostima oporavka

> Obezbjeđujemo direktan pristup savjetnicima za problematiku zloupotrebe droga

> Procjenjujemo potrebe individua, pružamo ohrabrujuće informacije, zakazujemo sastanke

> Ugovoramo opcije za oporavak shodno potrebi korisnika

> Nudimo servise velikog broja lokalnih i regionalnih institucija/centara za oporavak od ovisnosti

> Pružamo ličnu podršku tokom cijelog puta oporavka, od prvog poziva pa sve do posttretmanskog procesa i resocijalizacije.

O PROJEKTU BIRAM OPORAVAK

Projekat Biram Oporavak je nastavak projekta 3 Balkan koji je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Izlazak iz Beograda, te Preporod iz Nikšića su se odlučile na realizaciju ovog  projekta, jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i djeci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici.