03.06.2020. Velika Britanija: Visokopotentna marihuana povećava rizik od anksioznosti i ovisnosti

Ako razmišljate o povratku na nekoliko dimova trave iz mladosti kako biste ublažili napetost zbog pandemije, uskoro ćete otkriti stvarnu istinu – današnja trava je neusporediva s onom otprije.

Prije 20 godina, koncentracija tetrahidrokanabinola, spoja u kanabisu poznatog kao THC koji uzrokuje osjećaj ‘napušenosti’, bila je između 2% i 4%. Do 2013. godine uobičajeni sojevi sadržavali su 25% THC-a, a u nekim ispitivanjima čak i 37%.

Konzumacija marihuane bilo koje jačine je povezana sa poremećajima mentalnog zdravlja, a laboratorijski eksperimenti su pokazali da više doze THC-a mogu uzrokovati veća oštećenja pamćenja i privremene psihotične simptome. Međutim, nekoliko studija ispitivalo je kako razina potentnosti može utjecati na ponašanje u općoj populaciji.

Nova studija, objavljena u časopisu JAMA Psychiatry, prikupila je podatke od više od 1000 Britanaca koji su izjavili da su konzumirali marihuanu u prošloj godini. Studija je utvrdila da konzumenti visokopotentne marihuane imaju značajno veću vjerovatnoću za razvoj generaliziranog anksioznog poremećaja u odnosu na one koji puše manje potentne sojeve marihuane. Dodatno, za konzumente snažnijih sojeva marihuane vjerovatnije je da će konzumirati marihuanu makar jednom sedmično, dva puta je vjerovatnije da su konzumirali ilegalne droge u proteklih 12 mjeseci, te je tri puta vjerovatnije da puše cigarete.

“Prema našem saznanju, ova studija pruža prve naučne dokaze za opću populaciju koji ukazuju da je konzumacija visokopotentnog kanabisa povezana s mentalnim zdravljem [poremećajima] i ovisnošću,” napisali su autori.

“Ograničavanje dostupnosti visokopotentnog kanabisa može biti povezano sa smanjenjem broja osoba koje razviju poremećaje uzrokovane upotrebom kanabisa, prevencijom konzumacije kanabisa od prerastanja u stalni obrazac ponašanja i smanjenjem rizika od psihičkih poremećaja.”

Opasnosti visokopotentne marihuane

U istraživanju su korišteni podaci Avon longitudinalne studije roditelja i djece, u kojoj su bila postavljena pitanja o konzumaciji kanabisa kada su ispitanici imali 24 godine. Većina ispitanika rekla je da puše manje potentne sojeve marihuane (87%), a oni koji su koristili potentnije sojeve češće su bili muškarci koji su odrasli u porodicama sa nižim socioekonomskim statusom. Konzumenti visokopotentne marihuane češće su je koristili u ranijoj dobi te su češće doživljavali neke psihotične simptome povezane sa svojom navikom.

I u prijašnjim studijama također je utvrđena povezanost između visokopotentne marihuane i poremećaja povezanih sa mentalnim zdravljem. Studija provedena u Londonu, na više od 400 pacijenata sa prvom psihotičnom epizodom, koji su izjavili da su koristili visokopotentnu marihuanu, pokazuje da su imali dvostruko veću šansu za razvijanje psihotičnog poremećaja od onih koji nisu konzumirali marihuanu.

Studija koja je proučavala više od 900 pacijenata sa psihozom u 11 klinika u Brazilu i širom Europe, ustanovila je da je svakodnevno korištenje marihuane povezano sa povećanom vjerojatnošću od razvoja psihotičnih poremećaja. Međutim, rizik je bio za četiri puta veći kada se visokopotentna marihuana konzumirala svaki dan. Zaključak studije je taj da se moglo spriječiti između 12 i 50 slučajeva prvih psihotičnih epizoda među ispitanicima u ovoj studiji, da visokopotentna marihuana nije dostupna.

Izvor: https://edition.cnn.com/2020/05/27/health/high-potency-weed-wellness/index.html