Za adolescente koji žive u Kaliforniji vjerovatnije je da će koristiti ...

Analiza zapljena ilegalnih droga u pet ključnih regija SAD-a otkriva porast ...

Upotreba marihuane nije štetna samo za onoga ko je konzumira. Takođe, ...

Jamie Lee Curtis je 22 godine slobodna od ovisnosti. Trećeg februara, ...

Kristal met je izuzetno snažan stimulans koji izaziva jaku zavisnost i ...

U tretmanu poremećaja uzrokovanih upotrebom opijata postoji stalna (iako ne uvijek ...

U časopisu „Zavisnost od droga i alkohola“, objavljen je članak pod ...

Istraživanje Univerziteta u Queenslandu pokazalo je da redovna upotreba kanabisa ima ...

Predsjednik Joe Biden i potpredsjednica Kamala Harris preuzeli su uzde zemlje ...

(BILL WHITE, BILL STAUFFER I DANIELLE TARINO) Onaj ko se pokazuje ...