Rehabilitacija

Šta je rehabilitacija?

“Rehab” ili rehabilitacija, je vrsta tretmana za ljude koji zloupotrebljavaju droge ili psihoaktivne supstance. Rehabilitacija se odnosi na širok spektar pristupa koji se koriste za liječenje emocionalnih i psiholoških problema. Smatra se važnom karikom u procesu oporavka.

Programi rehabilitacije se provode u ustanovama zatvorenog ili poluotvorenog tipa, u kojima ovisnici u oporavku prolaze kroz različite faze programa. Kroz te programe rehabilitacije se nastoji pomoći  ljudima da se suoče sa svojim problemima, prepoznaju ih i rade na rješavanju problema iz kojih proizlazi njihova ovisnost. Isto tako se radi i na rješavanju problema od korijena do krajnjih rezultata u ponašanju, bez obzira na vrstu ovisnosti.

Programi rehabilitacije uglavnom pružaju medikamentoznu terapiju i baziraju se na drug free konceptima. Njihovo trajanje je različito, od 3 mjeseca do 3 ili 4 godine. Mogu biti osnovani od strane državnih institucija, ali u praksi susrećemo mnogo više rehabilitacionih centara pokrenutih od strane organizacija civilnog društva ili vjerskih organizacija.

Šta se to događa u rehabilitacionom centru:

 • Otkriva se vlastita individualnost
 • Javlja se svijest o problematici koja je osobu dovela do ovisnosti i obveza za rješavanje tog problema
 • Jačaju se odnosi kroz rad u grupi
 • Ponovno se otkriva uloga u porodici
 • Zadobivaju se odgovornosti kroz postepeno stjecanje sposobnosti i samopoštovanja
 • Dolazi do poznavanja sile koja je veća od nas samih (duhovni principi)
 • Radno osposobljavanje i edukacija

Terapeutski principi unutar rehabilitacionih centara:

 • Jasno i otvoreno komuniciranje, iskrenost, život priznanja
 • Dobri međuljudski odnosi
 • Stalno rješavanje kriznih situacija po načelima “ovdje i sada”
 • Sastanci stručnog osoblja s ciljem vlastitog sazrijevanja
 • Njeguje se ljubav među članovima, pa se pojedinac ne osjeća osamljenim, i s vremenom i sam može pružati ljubav