18.02.2021. SAD: Iza dimne zavjese

Upotreba marihuane nije štetna samo za onoga ko je konzumira. Takođe, njena upotreba može biti rizična i za društvo.

Istraživanja jasno pokazuju da marihuana može izazvati probleme u svakodnevnom životu. Istraživanje urađeno na 129 studenata, otkrilo je da su kod onih koji su pušili drogu najmanje 27 od 30 dana pre samog ispitivanja, kritičke veštine povezane sa pažnjom, pamćenjem i učenjem bile ozbiljno umanjene. Studija urađena na osobama zaposlenim u pošti otkrila je da zaposlenici koji su aktivno koristili marihuanu imali 55% više nezgoda, 85% više povreda te su za 75% više odsustvovali sa posla.

U Australiji, jedna od studija je  pokazala da je u 4,3% intoksikacija kanabisom bila uzrok smrtnih ishoda.

Gotovo je nemoguće odrasti u Americi ili bilo kojoj zemlji i ne biti izložen drogama. Pritisak vršnjaka je visok, a tačne informacije o opasnostima zloupotrebe droga nisu uvek dostupne.

Mnogi ljudi će vam reći da marihuana nije opasna. Razmislite ko vam to govori. Da li su to isti ljudi koji pokušavaju da vam prodaju marihuanu?

Marihuana može naštetiti čovekovom pamćenju – a sam taj uticaj može trajati danima ili nedeljama nakon što prođu neposredni efekti droge. U jednom istraživanju, od grupe osoba koji dugi niz godina koriste marhuanu zatraženo je da se sete reči sa spiska. Njihova sposobnost dosećanja reči vratila se u normalu tek četiri nedelje nakon prestanka konzumacije.

Studenti koji konzumiraju marihuanu imaju niže ocene i manja je verovatnoća da će upisati fakultet nego oni koji ne konzumiraju. Oni jednostavno nemaju iste sposobnosti da pamte i organizuju informacije u poređenju sa onima koji ne koriste ove supstance.

„Učitelj u školi u koju sam išla pušio je tri ili četiri džointa dnevno. Mnogo učenika je tako krenulo da puši, uključujući i mene. Njegov diler je zatim vršio pritisak da počnem koristiti heroin, što sam i učinila, ne opirući se. U to vreme kao da mi je savest već bila mrtva “. – Veronikue

Šta će vam dileri reći?

Kada su tinejdžeri bili anketirani kako bi saznali zašto su uopšte počeli sa korištenjem droga, 55% je odgovorilo da je to bilo zbog pritiska njihovih prijatelja. Želeli su da budu kul i popularni. To dileri znaju.

Pristupiće vam kao prijatelj prijatelju i “ponuditi pomoć” sa „nečim što će ti podići raspoloženje“. Droga će vam „pomoći da se uklopite“ ili „budete kul“.

Osobe koje preprodaju drogu/dileri, motivisani zaradom koju ostvaruju, reći će sve da vas nateraju da kupite njihov proizvod. Reći će vam da vas „marihuana neće dovesti do teže droge“.

Nije ih briga da li vam droga uništava život sve dok imaju zaradu od toga. Sve do čega im je stalo jeste novac. Bivši dileri su priznali da su svoje kupce doživljavali kao „pijune u šahovskoj partiji“.

Informišite se o činjenicama vezano za droge. Donosite svoje vlastite odluke.

 

Izvor: https://www.drugfreeworld.org/