Projekat implementira: NVO Proslavi Oporavak

Udruženje za resocijalizaciju bivših ovisnika “Proslavi Oporavak” je nevladina organizacija osnovana 2008. godine od strane bivših ovisnika, koji su uočili problematiku sveopćeg problema ovisnosti o drogama sa posebnim naglaskom na resocijalizaciju, te pokrenuli udruženje sa sjedištem u Sarajevu.

Vijesti iz BiH