03.06.2021. SAD: Mehanizmi promjene u oporavku od ovisnosti

U ranijem blogu objavljenom 2017. godine, ponudio sam neka preliminarna zapažanja o mehanizmima promjene u oporavku i varijacijama tih mehanizama kroz puteve oporavka, faze oporavka, kliničku populaciju i kulturni kontekst. Nedavna saradnja s dr Marcom Galanterom u dizajniranju studije za istraživanje takvih mehanizama promjene među članovima Anonimnih narkomana potaknula je dalje razmišljanje o preciznim katalitičkim elementima koji doprinose oporavku od ovisnosti.

Mehanizmi promjene uključuju određena ponašanja koja s vremenom uzrokuju radikalne promjene u ličnom karakteru i identitetu, načinu života i međuljudskim odnosima. Uključuju odluke, radnje i rituale koji jačaju motivaciju za oporavak, služe kao elementi koji izgrađuju život usmjeren na oporavak i podižu kvalitet ličnog i porodičnog života u stabilnom oporavku.

Ponašajni mehanizmi fokusirani na oporavak (postupci koji se ponavljaju) dovode do procesa koji doprinose stabilnosti oporavka i progresivnom pokretu ka globalnom zdravstvenom i socijalnom funkcionisanju. Ovi posredni efekti uključuju jačanje nade u oporavak, porast samopouzdanja u postizanju oporavka, poboljšanje vještina donošenja odluka i snalaženja, povećanu porodičnu i socijalnu podršku i duhovno buđenje (iznenadne epifanije i prekretnice; pojašnjenje vrijednosti i životnih ciljeva; porast osjećaja svrhe i značaja života).

U svom ranijem blogu primijetio sam sljedeće: „Oporavak od ovisnosti uključuje procese destrukcije, obnove i stvaranja. Destrukcija podrazumijeva rušenje ustaljenih obrazaca ponašanja, razmišljanja, osjećanja i odnosa. Obnova uključuje povrat izgubljenog. Stvaranje zahtijeva nove dnevne rituale koji njeguju oporavak, kao i nove karakterne osobine, odnose i preoblikovanje značaja i svrhe života. O ovim procesima oporavka može se razmišljati u smislu oduzimanja, sabiranja i množenja.”

Razumijevanje mehanizama promjene u oporavku od ovisnosti zahtijeva 1) identificiranje potencijalnih radnji, 2) istraživanje koje su radnje ili kombinacije / redoslijedi mehanizama najučinkovitiji i 3) utvrđivanje kako se upotreba ovih mehanizama razlikuje u fazama započinjanja oporavka, održavanja oporavka i kako poboljšava kvalitet i značajnost nečijeg života u stabilnom oporavku. Izbor mehanizama potencijalnih promjena mogao bi uključivati sljedeće aktivnosti:

 

  • Promjena učestalosti, intenziteta ili okolnosti upotrebe droga
  • Prestanak svake upotrebe droga
  • Traženje specijaliziranog tretmana ovisnosti
  • Traženje druge vrste savjetovanja
  • Traženje tretmana za druga zdravstvena stanja
  • Korištenje propisanih lijekova kako bi se olakšala apstinentska kriza i smanjila žudnja i traženje droge
  • Korištenje lijekova kako je propisano za tretman stanja koja doprinose upotrebi droga, npr. anksioznost, depresija, bol itd.
  • Učestvovanje uživo na sastancima za podršku u oporavku
  • Izbor kućne grupe / sastanka za redovno prisustvovanje
  • Učestvovanje na online sastancima za podršku oporavku
  • Prisustvovanje drugim događajima usmjerenim na oporavak
  • Dijeljenje svoje priče o oporavku
  • Proslavljanje godišnjica bez droge
  • Učestvovanje u strukturi servisa uzajamne pomoći
  • Smanjivanje ili prekid kontakta sa prijateljima i članovima porodice koji su povezani sa drogom
  •  Prekid nezdravih odnosa koji podržavaju ovisnost
  • Ponovno povezivanje u oslabljenim ili prekinutim porodičnim i društvenim odnosima
  •  Druženje s drugim osobama u oporavku i osobama koje podržavaju oporavak
  • Čitanje literature usmjerene na oporavak
  • Čitanje druge literature koja inspirira promjene
  • Izbor i redovni sastanci sa sponzorom / mentorom / trenerom za oporavak
  • Služenje drugima kao sponzor / mentor / trener oporavka 
  •  „Radni“ program oporavka Koraci / principi
  • Rad na poboljšanju vještina suočavanja i komunikacije
  • Aktivnosti koje pomažu u centriranju, npr. molitva, meditacija, refleksija, vođenje dnevnika
  • Učestvovanje u aktivnostima centra za oporavak u lokalnoj zajednici
  • Učešće u vjerskim službama i praksama
  • Učestvovanje u aktivnostima zagovaranja oporavka i podrške kroz dijeljenje ličnog iskustva ovisnosti i oporavka
  • Sprovođenje daljeg obrazovanja ili obuke
  • Nastavljanje starih načina zabave ili njegovanje novih interesa, hobija i načina zabave
  • Pomaganje drugima / volonterski rad u zajednici
  • Poboljšanje fizičkog zdravlja (npr. Intenzivnije vježbanje, poboljšana ishrana, redovni obrasci spavanja, prestanak pušenja)
  • Promjena životnog okruženja
  • Preseljenje u sigurnije okruženje koje podržava oporavak u većoj mjeri
  • Promjena zanimanja ili zaposlenja

Sprovode se značajna istraživanja vezana za ove mehanizme promjene. U nastavku su navedena moja predviđanja o tome što ćemo na kraju zaključiti iz ovih studija.

Mehanizmi promjene oporavka od ovisnosti uključuju srž esencijalnih mehanizama (bez kojih oporavak kod većine nije moguć) i veći skup sekundarnih i komplementarnih mehanizama.

Te zajedničke faktore dijele osobe s različitim pričama oporavka, s nekim razlikama koje su oblikovane prema dobi započinjanja oporavka, spolu, etničkoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji, izboru primarne droge, stepenu ozbiljnosti problema, nivou kapitala za oporavak i stepenu vjerske orijentacije.

Mehanizmi promjene razlikuju se u fazama oporavka, s tim da su neki više istaknuti u pokretanju oporavka, a drugi imaju veću ulogu u prelasku na održavanje oporavka ili poboljšavaju kvaliteta života u oporavku. Vjerovatno ćemo naći varijacije u takvim efektima u različitim kulturnim kontekstima, gdje se lični oporavak mora integrirati u veću rubriku kulturnih vrijednosti i rituala. Takođe mogu postojati razlike u sekularnim, duhovnim i vjerskim putevima oporavka.

Utvrdiće se određene kombinacije i redoslijedi djelovanja koji su posebno katalitični u pokretanju oporavka ili olakšavanju prijelaz iz jedne faze oporavka u drugu.

Mehanizmi promjena (postupci) u oporavku od ovisnosti protkani su kroz dva vrlo različita procesa: izgradnju priče i pripovijedanje. Osobe sa problemom ovisnosti, pogođeni članovi porodice i prijatelji kao i osobe koje žele pružiti pomoć imaju potrebu da pronađu smisao. Brojne su teorije o izvorima i rješenjima ovisnosti koja su utkana u lične i profesionalne narative koji mogu ili ne moraju imati nikakve veze sa stvarnim procesima kroz koje se takva promjena događa. Krajnja istina i najbolja vijest je da je takva promjena moguća i sve češća. Ponašajni “recepti” za pokretanje, održavanje i poboljšanje oporavka postaće sve jasniji u budućim istraživanjima mehanizama promjene. To je razlog za znatan optimizam i iščekivanje.

Izvor: http://www.williamwhitepapers.com/