Bosna i Hercegovina već dugi niz godina ulaže napore za suzbijanje ...

26. juni u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv ...

Autor vijesti: Mulka Nišić, Projekt Koordinatorica 19.06.2016. godine u saradnji sa ...

Autor vijesti: Mulka Nišić, Proslavi Oporavak S ciljem unaprijeđenja podrške i ...

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji ...

Autor vijesti: Mulka Nišić 16.04.2018. godine predstavnici našeg Udruženja bili su ...

21.02.2018. održan je Multisektorski sastanak u organizaciji Udruženja Proslavi Oporavak u ...

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH ...

Autor: Aleksandar Žugić U sklopu radnog sastanka predstavnici partnerskih organizacija koje ...

Povodom Svjetskog dana borbe protiv zloupotrebe droga, koji se obilježava 26-tog ...