Održana 62. sesija Komisije za opojne droge (CND)

62. Sesija Komisije za opojne droge- CND i njen ministarski segment su okupili, više šefova država i vlada, ministara i drugih visokih zvaničnika nego ikad prije.

Od 14. do 22. marta, UN je bio domaćin za preko 2400 učesnika, sa 140 zemalja članica UN-a, skoro 100 organizacija civilnog društva i više od 200 internacionalnih i regionalnih partnera.

Ministarski segment Komisije za opojne droge je bio organizovan kako bi se razmotrile i analizirale politike o drogama, a održan je 14. i 15. marta u UN-u u Beču (Austrija) uz prisustvo mnogih visokih predstavnika i preko 30 visokih zvaničnika mnogih zemalja širom svijeta.

Ministarska Deklaracija ima za cilj kreiranje zajedničkog puta za narednu deceniju, na osnovu dogovorenog okvira i povezuje sve relavantne aktere ka implementaciji ciljeva i operativnih preporuka sadržanih u Političkoj deklaraciji i Planu akcije iz 2009. godine, Zajedničkom ministarskom segmentu 2014. godine te UNGASS dokumentu iz 2016. godine.

Posvećena je „očuvanju naše budućnosti sa ciljem da obezbijedi da osobe pogođene problemom droga ne budu ostavljene“ te „postavljanju sigurnosti, zdravlja i dobrobiti svih članova društva, naročito mladih osoba i djece, u središte naših napora“, sa uravnoteženim, pristupom ponudi i potražni droga, zasnovano na zdravlju i pravima, a koji prije svega stavlja osobe na prvo mjesto.

Ove nove politike u svom obavezivanju prepoznaju ulogu koju imaju organizacije civilnog društva i posvećene su njihovom uključivanju u strategije kako bi se suprotstavili svjetskom problemu droga na svim nivoima.

Segment je imao veliku zastupljenost i učešće civilnog društva, a na svečanom otvaranju govorio je predsjednik Bečkog NVO komiteta o drogama- VNGOC. Također, VNGOC je bio domaćin Godišnje generalne skupštine, a predstavnici su izabrali novi Odbor.

Osim plenarne sjednice, održana su i dva okrugla stola. Radna grupa civilnog društva za droge- CSTF bila je zadužena za izbor, između više od 80 prijava, dva predstavnika civilnog društva da učestvuju kao govornici i još četiri da daju svoj doprinos na okruglim stolovima. Udruženje Proslavi Oporavak je bilo član Radne grupe civilnog društva koja je radila na pripremama za UNGASS-u 2016 i Ministarski segment kao predstavnik Ugrožene populacije- Oporavljeni Ovisnici. Članovi CSTF-a nedavno su objavili rezultate Online globalnih konsultacija civilnog društva koji su uticali na pripremu Ministarske Deklaracije.

Naše aktivnosti na CND-u

Organizacije civilnog društva organizovale su skoro 100 događaja na ovom CND-u, a 7 događaja je bilo zakazano u isto vrijeme.

Udruženje „Proslavi Oporavak“ je 2018 godine zvanično dobilo konsultativni status od strane Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC)– te organizovalo prvi sporedni događaj pod nazivom “Recovery Cities – Creating Sustainable Partnerships within the City” u saradnji sa Aspire – Drug & Alcohol Service Doncaster, Sheffield Hallam Univerzitetom, Gradom Geteborgom, Recovered Users Network (RUN) i EURAD-om.

Događaj je održan 20. marta 2019. godine i okupio je oko 40 učesnika iz vladinog i nevladinog sektora. Na događaju je predstavljen model Gradovi Oporavka- Recovery Cities– koji zagovara prednosti zajedničke saradnje i partnerstava na nivou grada. Profesor David Best je naglasio da ovaj model ima za cilj izgradnju inovativnih ideja kojima bi se osobe u procesu oporavka podržale da postanu jednaki članovi društva, u smislu socijalne reintegracije u zajednicu. Takođe, jedan od ciljeva je i paralelno raditi na smanjenju marginalizacije i isključivanja osoba pogođenih problemom ovisnosti i osoba koje su u procesu oporavka, te kreiranje okruženja koji podržava oporavak.

Kao ključni mehanizmi promocije i unaprijeđenja Gradova Oporavka predstavljeni su Recovery College i Recovery Games, koji za cilj imaju da pruže podršku u postizanju dugoročnog oporavka i blagostanja kako osobama u procesu oporavka tako i profesionalcima koji rade s njima, te da podignu vidljivost oporavka i svijest da je oporavak moguć.

Predstavnici Grada Geteborga su predstavili pilot model za pokretanje i implementaciju Gradova Oporavka, u sklopu kog su uspjeli identificirati resurse i osobe iz svoje lokalne zajednice da se aktivno angažiraju i kao tim radite na razvoju Grada.

Takođe, naša organizacija je dala dobrinos i organizacije još dva događaja: ”Recovery from drugs: How it can become an asset for society, promoting cultural change, recovering human and economic resources” i “Drug policy advocacy efforts – looking at underutilized populations to advocate for policy change” gdje je Predsjednik organizacije Boro Goić bio govornik i predstavio preliminarne rezultate istraživanja Život u Oporavku i implikacije koje istraživanje ima za zajednicu, te za donosioce odluka i kreiranje politika o drogama.

Autor vijesti: Mulka Nišić